ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะการศึกษา
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
     
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการ...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่องรับรองรายงงานการประชุมสภาเท...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟั...
 ประกาศสภาเทศบลตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาตำบลเบิกไพร ส...
 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการลงทุน ประจำปี 2560
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศ...
 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรัับฟังก...
 
 
 

  ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายตามโครงการ...
  ประกาศสอบราคาติดตั้งลูกข่ายเสียงไร้สาย จำนวน 10 จุด ภาย...
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไฮแมส หมู่ที่...
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเว...
  ถนนไม่ปลอดภัย  
  เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน  
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  น้ำประปาไม่ไหล  
  ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 16-20 พ.ค.59 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
   
 
 

 
   
   
 
       
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
  กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน  
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2553 by Dungbhumi Co.,Ltd