ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะการศึกษา
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
     
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่องขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการป...
 ขอเชิยผู้สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเบิกไพร
 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ...
 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก...
 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไ...
 อัตราค่าบำรุงรักษาการใช้อาคาร สถานที่ ของเทศบาลตำบลเบิกไพร
 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ ส...
 เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ...
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาษีท้องถิ่น
 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใ...
 
 
 

  ประกาศปรระกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงกา...
  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์โครงการก่อ...
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  แจกสุนัขฟรี  
  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต  
  ไฟทาง  
  ริมน้ำ  
  ดูแลแสงสว่างจากหลอดไฟให้ด้วย  
   
 
 

 
   
   
 
       
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
  กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  กระทรวงพาณิชย์ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน  
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2553 by Dungbhumi Co.,Ltd